Posted in କବିତା

ସ୍ପର୍ଶ

ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ା ଯେବେ ଜଣେ ଆର ଜଣକ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଠିକ ତେବେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ରଚନା, ଏ ସ୍ପର୍ଶର ପରଶ ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କରିପାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିନା…

Continue Reading... ସ୍ପର୍ଶ
Posted in କବିତା

ଏନ୍.ଏଚ୍ ତରାର୍ ମକାନ୍

ଡାନ୍ଣି ମୁଡ୍ସିଆ ଲମିଛେ ଯେନ୍ଏନ୍.ଏଚ୍ କଲା ମିଚ୍ ମିଚିଆଇତାର୍ ତରାଥି କାହାର୍ ଇ ବଡ୍ ବଡ୍ ମକାନ୍,ଇ ମକାନ୍ କେ ବନାବାର୍ ଲାଗିକିଏ ବୁହିଥିଲା ଚଟାନ୍ ।ତଲୁ ଉପର୍କେ ଦେଖ୍ବାର୍ କେମୁଡ୍ ଟେକ୍ବାର୍ କେ…

Continue Reading... ଏନ୍.ଏଚ୍ ତରାର୍ ମକାନ୍
Posted in କବିତା ରାଜନୀତି

ସରକାର !!

ସରକାର! ତମେ ହେବା କଥା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଜୀବନ କାହାଣୀ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କରୁଛ କାହିଁ ଦେଶର ବିନ୍ଧାଣୀ। ଆସିଥିଲ ଭାବି ଦେଶକୁ କରିବ ସମ୍ପନ୍ନ କିମ୍ପା କରୁଛ ଦେଶକୁ ଦୋକାନ।…

Continue Reading... ସରକାର !!
Posted in କବିତା

ଜିଭ ନୁହେଁ କାହା ଗୁଲାମ!

ବେଦ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ  ମଣିଷ ମଣିଷ ରେ କରାଏ ଭେଦ ।।ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋତ୍ର ରେ କରି ବିଭକ୍ତ ସମାଜେ ଭରିଛି ବିଷାକ୍ତ ମନୁବାଦ।।ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଙ୍କ ଉପରେ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ,ଧର୍ମ ର ନାମ ରେ…

Continue Reading... ଜିଭ ନୁହେଁ କାହା ଗୁଲାମ!
Posted in କବିତା

କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ମନରେ ମୋ ଆଇ

କମ୍ପିବ ଶବଦ, ମିଛ ହେବ ବେଦ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭୁଶୁଡି ଯିବ ।
ବୁଦ୍ଧ ନାମେ ସର୍ବେ ଏକାଠି ହୋଇବେ, ଜୟଭୀମ ହେବ ସ୍ଥାପିତ ।

Continue Reading... କହେ ଭୀମ ଭୋଇ ମନରେ ମୋ ଆଇ