Contact Us (ସମ୍ପର୍କ)

For any kind of information in relation to Nirveda Odisha or want to publish any article through our magazine or website, feel free to contact us to nirvedaodisha@gmail.com

କିଛି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ନିର୍ବେଦ ଓଡିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା କୁ ଆମ ପତ୍ରିକା ଓ ୱେବ ରେ ଦେବା କୁ ଚାହାନ୍ତି, ତା’ହେଲେ ଆପଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ nirvedaodisha@gmail.com ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ

[ninja_forms id=1]