Posted in ମତ

ବାବାସାହେବ ଡଃ.ଅମ୍ବେଦକର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ମ

“ବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ମ ପ୍ରଜ୍ଞା, କରୁଣା, ଓ ସମତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ମାନବ ସମାଜ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭଗବାନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମା କେବେ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।”

Continue Reading... ବାବାସାହେବ ଡଃ.ଅମ୍ବେଦକର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧମ୍ମ
Posted in ବହୁଜନ ଇତିହାସ

ମାହଲିଆ ପାଠର୍(ଶିକ୍ଷାର) ଜନକ ଜୋତିରାଓ ଫୁଲେ

ମହାତ୍ମା ଜୋତିରାଓ ଫୁଲେ ତାଂକର୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରେ କହେଲେ ଯେ, ଫ୍ରୀ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବିନା ଗରିବ୍ ଆଉ ଦଲିତ୍ ବର୍ଗର୍ ଛୁଆ କେଭେ ଇସ୍କୁଲ୍ କେ ନେ ଆସି ପାରନ୍ l ଫୁଲେ ହେତିର୍ ଲାଗି କମ୍ ସେ କମ୍ ୧୨ ବରସ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଲାଗି କହିଥିଲେ l ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟlଲୟର୍ ଶିକ୍ଷକ୍ ମାନ୍କର ଦର୍ମା ବଢାବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଖାଲି ତାଲିମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ୍ ମlନ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର୍ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ଦେଇଥିଲେ l ଫୁଲେ କହ୍ଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବାଭନ୍ ଶିକ୍ଷକ୍ ମାନେ ଦଲିତ୍ ଛୁଆ ମlନ୍କୁ ସ୍କୁଲନୁ କେଚ୍କେଚା କରୁଛନ୍, ଜାତି ଭେଦ୍ ଭାବ୍ କରୁଛନ୍, ଚାଷ୍ କରୁଥିବା ଜାତି ମାନ୍କର୍ ଶିକ୍ଷକ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ l

Continue Reading... ମାହଲିଆ ପାଠର୍(ଶିକ୍ଷାର) ଜନକ ଜୋତିରାଓ ଫୁଲେ
Posted in କବିତା ବହୁଜନ ସଂସ୍କୃତି

‘ନୂଆଖାଇ ତିହାର’ ଆଇଲା…

ଆଇଲା ହୋ ଆଇଲା ନୂଆଖାଇ… ବରଷ ଟାକର ତିହାର ଆସୀଛେ ଧାଇଁ…। କୁରେ ପତର ରେଙ୍ଗାଳ ପତର ହେଲା ନ ଖଲି ଦନା ବତର…। ନୂଆ ଧାନ ସାଙ୍ଗେ ନୁଆ ଚୁରାକୁଣା ଖାଇମା ମିଳି…

Continue Reading... ‘ନୂଆଖାଇ ତିହାର’ ଆଇଲା…