Posted in Bahujan News and Events Post in English ବହୁଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟାୟ

Untouchability, and public molestation on Dalit women of Banjipali, Balangir Odisha

The practice of untouchability and caste discrimination has been a serious issue for long time in state of Odisha. For Dalit of Banjipali, using of…

Continue Reading... Untouchability, and public molestation on Dalit women of Banjipali, Balangir Odisha
Posted in କବିତା

ଭେଦ ଭରା ଘାଟ

ଆଜି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବସ୍ତି ଭିତରେ, ଜାତିବାଦ କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କେତେ ନୂଆ ଯୋଜନା ନିଜ ଅମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ରଖିବା ଲାଗି ପୁଣି ଏକ ପରାକାଷ୍ଠା ନିଜ କ୍ରୁରତାକୁ ଲୁଚେଇଦେବା…

Continue Reading... ଭେଦ ଭରା ଘାଟ
Posted in ବହୁଜନ ଇତିହାସ ମତ

ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦର୍ଶନ୍

ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଅମ୍ବଦକର୍-ବାଦୀ ବିଚାର୍ ଧାରା ରେ ବନ୍ଚୁଛୁ, ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ଆଉ ଜୋତିବା ଫୁଲେ କେ ନିଜର୍ ଆଦର୍ଶ ମାନୂଛୁ ଆଉ ତାକର୍ ବିଚାର୍-ଧାରା କେ ସଠିକ୍ ହିସାବେ ମାନୂଛୁ, ତ, ଆମେ କାଏଁହେଲାଜେ ବୁଝି ନାଈ ପାର୍ବାର୍ କି ସେମାନେ କାଣା ଚାହୁଥିଲେ ? ଆମେ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରସୁ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦ୍-ଭାବ୍, ଅତ୍ୟାଚାର୍, ଲିଙ୍ଗଗତ୍ ଭେଦ୍-ଭାବ୍, ପୁରୁଷ୍ ବାଦ୍ ବିରୁଦ୍ଧ୍ ରେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବଡ୍-ବଡ୍ ଭାଷଣ୍ ଦେସୁ କିନ୍ତୁ ଈସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନ୍କୁ ଆମେ ଆମର୍ ଘର୍ ମାନ୍କର୍ ଠାନେ କେତେ ହିସାବ୍ ରେ ବେଭାର୍ କରିପାରୁଛୁ ? ଆମର୍ ବହେନ୍, ମା, ଝି ମାନେ ଆଗ୍କେ ଯାଈନାଈ ପାରବାର , ପଢ଼ି ନାଈ ପାର୍ବାର୍, ଈ ବିଷୟ କେ ଆମେ କେତେ ହିସାବ୍ ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର୍ସୁ ? କେତେ ଆବାଜ୍ ଉଠାସୁ ? ମହିଳା ମାନ୍କର ସଙ୍ଗେ ଜେନ୍ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର୍ ହେସୀ ଯେନ୍ତାକି:- ହିଂସା, ବଳାତ୍କାର, ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ଜବର୍ଦସ୍ତି ବାହା କରେଇ ଦେବାର୍ ଟା, ଇ ଉପରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରସୁଂ ? ଆମେ ଯେନ୍ ଜାତିର୍ ବିନାସ୍ ର କଥା କହୁଛୁ କିଂବା ଗୁଟେ ସମତା ମୁଲକ୍ ସମାଜ୍ ର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ ସେ ସମାଜ୍ କେଭେ ବି ତିଆରି ନେଇ ହୀ ପାରେ ଯେତେଦିନ୍ ତକ୍ ଆମର୍ ଘର୍ ମାନକେ ମାହଜି, ଟୁକିଲ୍ ମେନକର୍ ସଂଗେ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅଧିକାର୍ ନେଇ ମିଲ୍ବା । ଯଦି ଆମର୍ ଘର୍ ମାନକେ ଆରୁ ସମାଜ୍ ରେ ପୁରୁଷବାଦ୍ ର ଭୟାବହତା ଅଛେ ତାହେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ୍ ହିସାବେ ଆମର୍ ନିଜର୍ ଘର୍ ମାନକେ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ବାଟା ବହୁତ୍ ଜରୁରୀ ଆଏ । ତେଭେଜାଏ ଆମେ ଗୁଟେ ସମାଜ୍ ଗଠନ୍ କରି ପର୍ମା ଜେନ ଜାତି, ଲିଂଗ, ଧରମ୍, ବର୍ଗ, ତଥା କ୍ଷେତ୍ର ନା ରେ ଅତ୍ୟାଚାର୍ ନେଇ ରହେ ଆଉ ସଭେ ସମାନ୍ ହୀ ଥିମା, ଜେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ସପ୍ନା ଦେଖିକରି ଯାଈଛନ୍।

Continue Reading... ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦର୍ଶନ୍
Posted in କବିତା

ସ୍ବାଧିନ୍ ଦେଶେ ବହୁଜନର୍ ଶିକ୍ଷାର୍ ଚିନ୍ତା

ସମୀୟାଁ ସିନା ଗଲା ବଦ୍ଲି
ହେଲେ ଶୋଷଣ୍ ସୀମା ଚାଲିଛେ ବଡି..
ବହୁଜନ୍ ଇଟା ରଖ୍ ମନେ, ପାଠ୍ ପଢା ସାଙ୍ଗେ ଦିନେ ଦିନେ
ବାବାସାହେବ, ସାବିତ୍ରିବାଇ ଫୁଲେ ଆର୍ ପେରିୟାର କର୍
ଇତିହାସ୍ ଉଲ୍ଟା ଛନେ ଛନେ..
ହେତ୍କି ବେଲେ ଜାନ୍ ଵୁ ଆମର୍ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ
କାଣା କହି ଯାଇଛନ୍ କାନେ କାନେ
ଶିକ୍ଷିତ୍ ହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ୍ କର୍ବୁ ତୋର୍ ସମାଜ୍ ର ଲୋକ୍ କେ
ଭଲ୍ କରି ରଖିଥା ଇ କଥା କେ ମନେ।।

Continue Reading... ସ୍ବାଧିନ୍ ଦେଶେ ବହୁଜନର୍ ଶିକ୍ଷାର୍ ଚିନ୍ତା