Posted in ମତ

ପୁରୁଷବାଦୀ ସମାଜେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର

in this article author Disha Kant speaking about the inherent discrimination on women inside their domestic home as well in society. By Appropriating the Phule-Ambedkarite “idea of equal rights for all” ,she address so many question to the patriarchal world .

Continue Reading... ପୁରୁଷବାଦୀ ସମାଜେ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର
Posted in କବିତା

ସାବିତ୍ରୀ ମାଁ ର ଯୋଗଦାନ

ତୋର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ମାଁ,
ହୋଇଛି ମୁ ଆଜାଦ
ତୋର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ମାଁ,
ପୁରୁଷବାଦୀ ସମାଜକୁ ମୋ ଜବାବ ।।

Continue Reading... ସାବିତ୍ରୀ ମାଁ ର ଯୋଗଦାନ
Posted in ବହୁଜନ ଇତିହାସ ମତ

ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦର୍ଶନ୍

ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ଅମ୍ବଦକର୍-ବାଦୀ ବିଚାର୍ ଧାରା ରେ ବନ୍ଚୁଛୁ, ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ଆଉ ଜୋତିବା ଫୁଲେ କେ ନିଜର୍ ଆଦର୍ଶ ମାନୂଛୁ ଆଉ ତାକର୍ ବିଚାର୍-ଧାରା କେ ସଠିକ୍ ହିସାବେ ମାନୂଛୁ, ତ, ଆମେ କାଏଁହେଲାଜେ ବୁଝି ନାଈ ପାର୍ବାର୍ କି ସେମାନେ କାଣା ଚାହୁଥିଲେ ? ଆମେ ଖାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରସୁ, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦ୍-ଭାବ୍, ଅତ୍ୟାଚାର୍, ଲିଙ୍ଗଗତ୍ ଭେଦ୍-ଭାବ୍, ପୁରୁଷ୍ ବାଦ୍ ବିରୁଦ୍ଧ୍ ରେ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବଡ୍-ବଡ୍ ଭାଷଣ୍ ଦେସୁ କିନ୍ତୁ ଈସବୁ ଜିନିଷ୍ ମାନ୍କୁ ଆମେ ଆମର୍ ଘର୍ ମାନ୍କର୍ ଠାନେ କେତେ ହିସାବ୍ ରେ ବେଭାର୍ କରିପାରୁଛୁ ? ଆମର୍ ବହେନ୍, ମା, ଝି ମାନେ ଆଗ୍କେ ଯାଈନାଈ ପାରବାର , ପଢ଼ି ନାଈ ପାର୍ବାର୍, ଈ ବିଷୟ କେ ଆମେ କେତେ ହିସାବ୍ ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କର୍ସୁ ? କେତେ ଆବାଜ୍ ଉଠାସୁ ? ମହିଳା ମାନ୍କର ସଙ୍ଗେ ଜେନ୍ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର୍ ହେସୀ ଯେନ୍ତାକି:- ହିଂସା, ବଳାତ୍କାର, ନିର୍ଯ୍ୟାତନା, ଜବର୍ଦସ୍ତି ବାହା କରେଇ ଦେବାର୍ ଟା, ଇ ଉପରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରସୁଂ ? ଆମେ ଯେନ୍ ଜାତିର୍ ବିନାସ୍ ର କଥା କହୁଛୁ କିଂବା ଗୁଟେ ସମତା ମୁଲକ୍ ସମାଜ୍ ର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛୁ ସେ ସମାଜ୍ କେଭେ ବି ତିଆରି ନେଇ ହୀ ପାରେ ଯେତେଦିନ୍ ତକ୍ ଆମର୍ ଘର୍ ମାନକେ ମାହଜି, ଟୁକିଲ୍ ମେନକର୍ ସଂଗେ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅଧିକାର୍ ନେଇ ମିଲ୍ବା । ଯଦି ଆମର୍ ଘର୍ ମାନକେ ଆରୁ ସମାଜ୍ ରେ ପୁରୁଷବାଦ୍ ର ଭୟାବହତା ଅଛେ ତାହେଲେ, ନିଶ୍ଚିତ୍ ହିସାବେ ଆମର୍ ନିଜର୍ ଘର୍ ମାନକେ ପ୍ରଶ୍ନ କର୍ବାଟା ବହୁତ୍ ଜରୁରୀ ଆଏ । ତେଭେଜାଏ ଆମେ ଗୁଟେ ସମାଜ୍ ଗଠନ୍ କରି ପର୍ମା ଜେନ ଜାତି, ଲିଂଗ, ଧରମ୍, ବର୍ଗ, ତଥା କ୍ଷେତ୍ର ନା ରେ ଅତ୍ୟାଚାର୍ ନେଇ ରହେ ଆଉ ସଭେ ସମାନ୍ ହୀ ଥିମା, ଜେନ୍ଟାକି ଆମର୍ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ସପ୍ନା ଦେଖିକରି ଯାଈଛନ୍।

Continue Reading... ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦର୍ଶନ୍
Posted in କବିତା

ପକ୍ଷପାତରେ କନ୍ୟାରତ୍ନ

ଖୋଲା ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ,
ନ’ ମାଶ ଦଶ ଦିନ ମା ଉଦରରୁ ବାହାରି ,
ଭାବିଲି ମୋ କୁଆଁ କୁଆଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି,
ଘରେ ମୋର ଥିବ ଖୁଶିର ଲହରୀ,
ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ ବୁଢୀମାଆ ମୋ କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ଗଡେଇ…
କହୁଛି ମାଆ କୁ,
” ନାତି ଟୋକା ହେଇଥିଲେ
ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ସାଇକୁ ମିଠେଇ ବାନ୍ଟି,
ଦୁଇ କୁଳ କୁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରି ସେ,
ଜୁଈରେ ମୋ ଦେଇ ନିଆଁ କରିଥାନ୍ତା ମୋତେ ମୁକ୍ତି …
ଝିଅ ଜନମ ପର ଘରକୁ ,
ଯୌତୁକରେ ବୋହିନେବ ମୋ ପୁଅ ର ସବୁ ସମ୍ପତି

Continue Reading... ପକ୍ଷପାତରେ କନ୍ୟାରତ୍ନ
Posted in କବିତା

ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ

ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆମକୁ କରି ଦୂର
ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଦେଇ ଇତିହାସ ଆମର
ଗୁଲାମୀର ଜଞ୍ଜିରରକୁ ପ୍ରଥା ବୋଲି ଭାବି
ଜାତି ନାଁରେ ମଣିଷ
କେତେ ଭାଗବଣ୍ଟା
କେତେ ଭୟଙ୍କର ଏଠି ପିତୃସତ୍ତା।

Continue Reading... ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ