Category: ବହୁଜନ ସଂସ୍କୃତି

ବୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଭୀମ ଭୋଇ ଜୟନ୍ତୀରେ ନିଜ ଲେଖା ପଠାନ୍ତୁ

ମଇ ସାତ ତାରିଖରେ ବୁଦ୍ଧ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ଭୀମ ଭୋଇ ଜୟନ୍ତୀ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସ ସେହି ଇତିହାସର ଫର୍ଦ୍ଦ ରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଇତିହାସ, ମନ୍ଦିରର ଗାତରେ…

ତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧ ଶରଣ

କ୍ରାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଏସିଆ ଆଲୋକମହାନ ଦାର୍ଶନିକ, ସମାାଜ ସଂସ୍କାରକତଥାଗତ ବୁଦ୍ଧ ଶରଣ ।ଛାଡ଼ି ରାଜଭୋଗ, ପୁତ୍ରପତ୍ନି ସୁଖଜଗତର ହିତେ ଆଚରି ବୈରାଗ୍ଯକରିଲ କଠୋର ସାଧନ ।। ଜଗତର…