Tag: Sambalpuri

ଓଡିଶା ଦିବସ: ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଷାର ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ନା ରେ ଭେଦଭାବ, ଜାତିବାଦ୍, ଓ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କୋଣସି ମୁଲ୍ୟ ନାହିଁ।

ଯଦି ସରକାର ଏହି ଅସମାନତାକୁ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ନ କରେ ତେବେ ଏହା ହିଁ ଓଡିଶାର ଦୁର୍ଗତିର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହବ। ଏହି ଭେଦଭାବର ଫଲସ୍ବରୁପ ପସ୍ଚିମ…